s3py production

Eurovelo8 ECF HTZ

Europska biciklistička federacija (European Cyclists’ Federation – ECF) od 1995. godine koordinira razvoj mreže visokokvalitetnih biciklističkih ruta koje povezuju cijelu Europu. Rute se koriste za turistička putovanja
biciklom na velike udaljenosti, no lokalno gledajući, također i za dnevna putovanja lokalnog stanovništva.
Year
2021
Location
Mediteran, Croatia